Laboratory students

Dmitry Bakhtiyarov

Dmitry Bakhtiyarov

Master 2014-2016
Khasan Khayarov

Khasan Khayarov

Master 2014-2016
Zulfia Khayrullina

Zulfia Khayrullina

Master 2016-2018
Evgenia Moiseeva

Evgenia Moiseeva

Master 2016-2018
Alina Kutlushina

Alina Kutlushina

Master 2016-2018
Rifat Gimatev

Rifat Gimatev

Master 2016-2018
Feruza Bekmuratova

Feruza Bekmuratova

Master 2016-2018
Adelia Fatykhova

Adelia Fatykhova

Master 2016-2018
Boris Sattarov

Boris Sattarov

Master 2016-2018
Alisa Gordeeva

Alisa Gordeeva

Master 2015-*
Nikita Shalin

Nikita Shalin

Master (Bachelor +1) 2012-2017
Albina Gabdullina

Albina Gabdullina

Master 2015-2017
Ilya Tverdov

Ilya Tverdov

Master 2015-2017
Ilya Vasilyev

Ilya Vasilyev

Master 2015-2017
Aysylu Izhboldina

Aysylu Izhboldina

Master 2015-2017
Artem Kokorin

Artem Kokorin

Bachelor 2013-2017
Daria Malakhova

Daria Malakhova

Bachelor 2013-2017
Sveta Musaeva

Sveta Musaeva

Bachelor 2013-2017
Aigul Khakimova

Aigul Khakimova

Master (Bachelor +1) 2014-2018